Którędy z Suwałk do Stańczyk?Wyjazd ul.Reja na Białą Wodę lub Szpitalną na Potasznię

Skręcając na Białą Wodę i tak będzie trzeba dojechać do Potaszni

Prosto na Potasznię

Po prawej wyjazd z Białej Wody, jedziemy na wprost

Wyjazd z Żywej Wody, jedziemy na wprost

W lewo do Okrągłego

Koniec asfaltu, 3km do następnego

Po 3km w lewo asfaltem

W lewo

Do Przerośli

W lewo

Na wprost

Przerośl

Drogą R65- niecałe 5km, (nie skręcamy w lewo)

Po lewej jezioro Boczne

Za lasankami ukaże się punkt docelowy

Czasami ukrywa się za pagórkiem

Skęcamy w prawo, na wprost droga do szosy Gołdap-Wiżajny

Wiele dróg prowadzi do Stańczyk

Wstęp na wiadukty 4 zł