szlakiem błogosławionego J. P. WIELKIEGO

Na dole strony zamieszczona jest litania


Wigry klasztor.JPG

Wigry klasztor..JPG



tu wypoczywal.JPG



Wigry tabl pam .JPG



Sobolewo.JPG



tu czekal.JPG



J P 2.JPG



przed kaplica.JPG



kaplica.JPG



kapl z.JPG



2005-04-03 Studzieniczna.JPG



Elk..JPG



Elk.JPG



herb.JPG



na pam.JPG



Leszczewo1.JPG



Leszczewo2.JPG



na pamiatke.JPG



tablinfo.JPG



2005-04-08 21,37.JPG



2005-04-08 ulica.JPG



okno.JPG



 

 

 



Nauczanie Papieża Jana Pawła II:Encykliki



W 31 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża






Litania do błogosławionego Jana Pawia II

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże
Duchu Święty Boże
Święta Trójco Jedyny Boże

Bogarodzico Dziewico, módl się za nami

Błogosławiony Janie Pawle -  módl się za nami
Pielgrzymie Dobrej Nowiny,
Pielgrzymie niosący Prawdę,
Pielgrzymie dialogu,
Pasterzu intelektualistów,
Pasterzu dziennikarzy,
Pasterzu podróżników,
Pasterzu artystów,
Pasterzu sportowców,
Pasterzu pracujących i bezrobotnych,
Pasterzu Polaków,
Pasterzu całego świata,
Przyjacielu dzieci,
Wielki Przyjacielu młodzieży,
Wzorze oddania się Niepokalanej,
Wzorze pracowitości,
Wzorze pokory,
Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych,
Pociecho niepełnosprawnych,
Pociecho porzuconych i osieroconych,
Pociecho umierających,
Kapłanie otwarty na człowieka,
Kapłanie serdeczny, szczery i radosny,
Orędowniku Miłosierdzia Bożego,


Orędowniku pokoju,         .
Orędowniku cywilizacji miłości,
Orędowniku sprawiedliwości społecznej,
Orędowniku nadziei, która przekracza śmierć,
Nauczycielu modlitwy,
Nauczycielu patriotyzmu,
Nauczycielu ekumenizmu,
Obrońco życia od chwili poczęcia po naturalną śmierć,
Obrońco godności każdego człowieka
Olbrzymie wiary, nadziei i miłości, .
Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.

Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Źródło:

http://krzyz.kuria.lublin.pl/


Generated with Arles Image Web Page Creator